Lehdistötiedote 7.6. #2

Julkaistavaksi 7.6.2017

MyData 2017 konferenssin ohjelma ja puhujat julki

MyData 2017
Tallinna ja Helsinki
30.8.–1.9.2017

Vauhdilla kannattajia saava MyData-liike toivottaa kaikki tervetulleeksi toiseen henkilötiedon hallintaa koskevaan konferenssiin Tallinnassa ja Helsingissä elo- ja syyskuun vaihteessa. Tänään 7.6. julkaistaan konferenssiohjelma ja puhujat.

MyData 2017 ohjelma ja puhujat

MyData 2017 ohjelmatiimi on valmistellut ohjelman, jossa on tarjontaa henkilötiedon hallintaan vähemmän tutustuneille kuin myös asiaan vihkiytyneille. Kolmen konferenssipäivän ohjelma on jaettu 12:sta teema-alueeseen, jotka jakautuvat 24 sessioon, 10 työpajaan ja 3 akateemiseen työpajaan. Laivamatka Tallinnasta Helsinkiin on myös osa ohjelmaa, sillä laivalla pidetään “un-conference”, vapaamuotoisempi, mutta sitli aiheeseen liittyvä, työpaja. Oheistapahtumat ja iltaohjelma vahvistetaan tuonnempana.

MyData 2017 -konferenssiin odotetaan yli 100 puhujaa, ja tähän mennessä varmistuneita puhujia ovat muun muassa

John C. Havens: Author, writer and Executive Director of the IEEE Global Initiative.
Pernille Tranberg: Author and Co-Founder of DataEthics.eu
Mika Pantzar: Professor, University of Helsinki

MyData 2017 tuo yhteen kansainvälisen, ihmiskeskeisestä henkilötiedon hallinnasta kiinnostuneen yhteisön, joka aktiivisesti edistää MyData-periaatteiden toteutumista yhteiskunnan eri asteilla. MyDatan ydinajatus on palauttaa ihminen tiedonhallinnan keskiöön, niin että yksilöillä on valta hallita omia tietojaan. MyData-liike on kasvanut ja kehittynyt muuttuvan lainsäädännön ja digitaalisten ihmisoikeuskysymysten ympärille. MyData 2017 tasoittaa tietä sille, että datan vapaa liikkuvuus lisättäisiin Euroopan unionin viidenneksi vapaudeksi, ihmisten, tavaroiden, pääomien ja palveluiden vapaan liikkuvuuden rinnalle.

MyData ja tietoon ja dataan liittyvä kansainvälinen sääntely

Se, kuinka eurooppalaisten henkilötietoja käsitellään maailmanlaajuisesti, muuttuu kun EU GDPR siirtymäajan päättyessä astuu voimaan toukokuussa 2018. Erilaisia säännöstöjä kehitetään kansainvälisesti, eikä GDPR ole EU:n ainut henkilötietoihin liittyvä säännöstö, kehitteillä on myös ePrivacy ja PSD2.

MyData 2017 -konferenssissa yrittäjät, tutkijat, kolmas sektori ja hallitukset haluavat vastata kysymyksiin kuten “millainen on henkilötiedon eettinen tulevaisuus” ja “millaisia liiketoimintamahdollisuuksia uusi sääntely tuo?”.

 

Yhteystiedot

Salla Thure
salla@mydata.org
+358440335620