Pressiteade 7.6.2017 #2

7.6.2017

MyData2017 konverentsi koguprogramm ja peaesinejad avalikustatud

MyData 2017
Tallinna ja Helsinki
30.8.–1.9.2017

MyData konverentsi korraldusmeeskond on juba teist korda läbi viimas isikuandmete teemalist rahvusvahelist konverentsi, sedapuhku kahes linnas – Tallinnas ja Helsingis. Täna avalikustame konverentsi koguprogrammi ja peaesinejad.

MyData21017 konverentsi meeskond on disaininud programmi, mis köidab nii andmeilmas uustulnuka kui ka väga spetsiifiliste huvidega külastaja tähelepanu. 3 konverentsi päeva sisaldab 12 temaatilist tracki, 24 sessiooni, 10 töötuba ja 3 akadeemilist töötuba. Praamireis Tallinnast Helsingisse on osa konverentsiprogrammist. Satelliitprogrammid ja õhtune kava on veel täpsustamisel.

Konverentsile on oodata üle 100 esineja. Näidetena:
John C. Havens,  IEEE Global Initiative autor ja vastutav väljaandja
Pernille Tranberg, DataEthics.eu asutaja ja autor
Mika Pantzar, Helsingi Ülikooli professor

MyData2017 konverents toimub kahes põhjamaa pealinnas – Tallinnas ja Helsingis – tuues kokku märkimisväärse rahvusvahelise kogukonna inimesi, kes hoolivad ja panustavad inimkesksesse isikuandmete majandusse, käsitledes isikuandmete vaba liikumist Euroopa Liidu viienda põhiõigusena. Inimkeskse andmekasutuse põhiidee on anda kontroll omaandmete üle inimestele tagasi.

Veel 352 päeva on jäänud uue isikuandmete käsitlemist muutva andmekaitseseaduse jõustumiseni, millega muutuvad nii võimalused kui nõuded isikuandmete kogumisele ja nendega ümber käimisele.

Veel 84 päeva MyData2017 konverentsi alguseni, mille raames küsimused – millised on uue seadusandlusega kaasnevad võimalused ja väljakutsed? Kuhu on teel andmemajandus? – leiavad vastused nii akadeemikute, ettevõtjate, teadlaste kui kodanikuühiskonna tasandilt.

Kontaktinfo

Signe Mällo
signe@mydata.org
+37255613828