Public sector MyData: Plans and visions from Finland

Public sector MyData: Plans and visions from Finland

This breakout session is hosted by Aleksi Knuutila. This session will be held in Finnish - apologies to our guests from other countries.

Room ARKKI in Kultuuritalo

Suomessa julkinen sektori on osoittanut tukea MyData-periaatteille ja useita kokeiluja on vireillä jotta olennaisia henkilötietojen varantoja saisi avattua lähestymistavan mukaisesti. Miltä MyData oikeastaan näyttää kun kyse on julkishallinnon keräämästä tiedosta? Mitä kaikkea tietoa kerääntyy valtion sekä kuntien haltuun ja millaisia sovelluksia sen hyödyntämisestä voisi syntyä? Ja miltä julkiset palvelut sekä valtiovallan rooli näyttäisi tulevaisuudessa, jos ihmisten pääsy heitä koskevaan tietoon helpottuu?

Tämä seminaari vastaa näihin kysymyksiin monelta eri suunnalta, perustuen Open Knowledge Finlandin tekemään tutkimukseen sekä esitelmiin valtionvarainministeriöltä, liikenne- ja viestintäministeriöltä sekä Trafilta.

Tähän seminaariin on mahdollista osallistua myös ilman lippua konferenssiin. Ilmoittaudu tätä varten tämän linkin kautta: http://okf.fi/mydata-seminaari

Presenters

Mitä on julkinen MyData? Ihmiskeskeisen tiedon periaatteet julkishallinnossa // Aleksi Knuutila

Open Knowledge Finlandin Aleksi Knuutila käy läpi Valtioneuvoston kanslian kanssa tehdyn selvityksen (MyData Muutosvoimana) tuloksia. Työssä selvitettiin niitä haasteita, joita syntyy MyData-periaatteiden soveltamisessa nimenomaan julkishallinnossa, ja vertailtiin erilaisia toimintatapoja ihmiskeskeisen tiedonhallinnon rakentamiseen. MyDatan mahdollisia vaikutuksia ennakoitiin käyttäen etenkin terveys- sekä liikennepalveluja tapaustutkimuksina.

MyDatan vauhdittaminen Suomessa: Liikenne- ja viestintäministeriön näkökulma // Taru Rastas

Ihmiskeskeinen data ja viranomaisten roolin muutos tulevaisuudessa // Juha Kenraali

Seuraavat askeleet MyDatan suhteen Yhteinen tiedon hallinta -kärkihankkeen näkökulmasta // Suvi Remes